Δείτε τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 7/2/2023

Δείτε τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 7/2/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γρεβενά   02-02-2023

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                            Αριθ. Πρωτ.:  - 1.434  -

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας &

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων &

Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                                                                                                       

Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1

                         51100 Γρεβενά

Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα

Τηλέφωνο     : 24623-50877

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                            

 

 

                                    Προς    1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών

  1. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών

                                                           

 

Πρόσκληση

 

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Αυτοτελές Τμήμα Αγροτικής - Τουριστικής Ανάπτυξης & Εμπορίου

Θέμα    1ο

Χαρακτηρισμός περιόδου αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2023 και καθορισμός χρήσης χώρων για την περίοδο αυτή

Πληροφορίες: Χατζησυμεωνίδης Παύλος

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    2ο

Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών  αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας

Θέμα    3ο

Πρόσληψη προσωπικού είκοσι δύο (22) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου: Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας

Θέμα    4ο

Κοπή τριών (3) δένδρων (τούγιες) στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου οικισμού Καληράχης της Κοινότητας Καληράχης, σύμφωνα με την 4/2020 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    5ο

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών - εσόδων 4ου τριμήνου έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα    6ο

Ανάκληση της αριθμ. 5/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Καθορισμός του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή”

Θέμα    7ο

Καθορισμός του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    8ο

Διάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Δήμου Γρεβενών (Α.Μ. 121/2018)

Θέμα    9ο

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 62/2018)

Θέμα  10ο

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου – 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 120/2018)

Θέμα  11ο

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση Διαβάσεων του Δήμου Γρεβενών” με χορήγηση οριακής προθεσμίας (Α.Μ. 31/2019)

Θέμα  12ο

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – Επισκευή Σχολικών Μονάδων και αύλειων χώρων (έτους 2022)”

Θέμα  13ο

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθερμίας” (Α.Μ. 41/2018)

Θέμα  14ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Σιδηρογέφυρας” (Α.Μ. 172/2006)

Θέμα  15ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Διαγραμμίσεις Δημοτικών Οδών (έτους 2019)” (Α.Μ. 70/2019)

Θέμα 16ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή – Συντήρηση πεζοδρομίων Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου (έτους 2019)” (Α.Μ. 16/2019)

Θέμα  17ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ασφαλτικών οπών (λακκουβών) οδοστρωμάτων βορείου τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 56/2019)

Θέμα  18ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ασφαλτικών οπών (λακκουβών) οδοστρωμάτων νοτίου τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 57/2019)

Θέμα 19ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Έργα τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών του Δήμου Γρεβενών (έτους 2019)” (Α.Μ. 59/2019)

Θέμα 20ο

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € (χωρίς ΦΠΑ), για το έτος 2023

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Θέμα 21ο

Επιστροφή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 1028, ΚΗΙ 1029, ΚΗΙ 1031, ΚΗΙ 1032 και ΚΗΙ 1033 επιβατικών οχημάτων στο Δήμο Γρεβενών

 

Ειδικά Θέματα

Θέμα 22ο

Έγκριση της αριθμ. 1/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων με θέμα: "Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2023 του Συνδέσμου Ύδρευσης  Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων καθώς και ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2023 στο Πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Συνδέσμου"

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

  1. Γρεβενών (για το 1ο θέμα)
  2. Καληράχης (για το 4ο θέμα)

 

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Φωτεινή Τζουβάρα

back to top
×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time