703,00 ευρώ ήρθε η ΔΕΗ σε φοιτητικό σπίτι στα Γρεβενά με 500,00 ευρώ ρήτρα αναπροσαρμογής

703,00 ευρώ ήρθε η ΔΕΗ σε φοιτητικό σπίτι στα Γρεβενά με 500,00 ευρώ ρήτρα αναπροσαρμογής

703,00 ευρώ ήρθε η ΔΕΗ σε φοιτητικό σπίτι στα Γρεβενά με 500,00 ευρώ ρήτρα αναπροσαρμογής

Ενώ συνήθως ο φοιτητής από Αθήνα πλήρωνε 100-130 ευρώ ΔΕΗ τώρα του ήρθε 703,00 ευρώ

back to top
×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time