Περιφέρεια

Περιφέρεια (88)

Δημοσιοποίηση των πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 του ΠΑΑ 2014 – 2020, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

Ταχ. Δνση

:

Διοικητήριο,

 

 

 

Δημοκρατίας 27, 501 31 Κοζάνη

 

Πληροφορίες

:

Όλγα Κωνσταντινοπούλου

 

Τηλέφωνο

:

2461351253

 

e-mail

:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                              

 

 

 

 

 

                                               

 

 

                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

  Δημοσιοποίηση των πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 του ΠΑΑ 2014 – 2020, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους που υπέβαλαν αίτηση ένταξης στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκλησης, ότι αναρτήθηκαν οι αποφάσεις των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΣΘΙ7ΛΨ-138, 6ΡΗΧ7ΛΨ-Τ2Γ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.pdm.gov.gr).

 1. Από το σύνολο των 23 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κρίθηκαν επιλέξιμες και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης οι δεκατέσσερεις (14) αιτήσεις φυσικών/νομικών προσώπων, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 706,47€.
 2. Μη επιλέξιμες κρίθηκαν οκτώ (8) αιτήσεις.
 3. Σε ό,τι αφορά στα συλλογικά σχήματα, υποβλήθηκε μία (1) αίτηση, η οποία δεν επιλέγεται για στήριξη.

 Προκειμένου να ενημερωθεί ο υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του για τα αναλυτικά αποτελέσματα, οφείλει να εισέρθει στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και να ανατρέξει στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης» στο οποίο περιέχονται τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου και τυχόν ειδικοί όροι.

  Οι υποψήφιοι ή κατά περίπτωση ο νόμιμος εκπρόσωπος έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999 κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, από 17/05/2023 έως και 16/06/2023. Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται, αρχικά ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο (σε μορφή εγγράφου pdf). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, υποβάλλεται υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία, στην οικεία ΔΑΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

 

 

 

                                                                     Η  Προϊσταμένη Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας

                                   

                                                                                                                                                                        

                                                                                   Παρασκευή Λιόλιου

Read more...

Και...η ασυδοσία συνεχίζεται-ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: 480.000 ευρώ για ΕΝΑ εκχιονιστικό, 480.000 ευρώ για ΔΥΟ εκχιονιστικά

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: 480.000 ευρώ για ΕΝΑ εκχιονιστικό.

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: 480.000 ευρώ για ΔΥΟ εκχιονιστικά.

Κατά την πρόσφατη (2/5/23) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καταθέσαμε  περίληψη διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  της Περιφερικής Αρχής ( υπογεγραμμένη από τον κο Κασαπίδη), η  οποία αφορά στην προμήθεια δύο(2) εκχιονιστικών μηχανημάτων έργου με λεπίδα και αλατοδιανομέα, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε Καστοριάς,   προϋπολογισμού: 480.000 ευρώ με Φ.Π.Α).

Σε   προηγούμενη ανάλογη διακήρυξη προμήθειας ενός (1)  μόνον ίδιου μηχανήματος  για την έδρα  της Περιφέρειας,  ο προϋπολογισμός ανερχόταν  πάλι    σε 480.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Και εδώ συμβαίνει το εξής καταπληκτικό, πώς ο ίδιος ο περιφερειάρχης στην περίπτωση της ΠΕ Καστοριάς με 480.000€ προμηθεύεται 2 εκχιονιστικά μηχανήματα  στην περίπτωση της ΕΔΡΑΣ με  480.000€ προμηθεύεται ΕΝΑ;;;

Μοιάζει με μαγική εικόνα, αλλά δυστυχώς είναι η πραγματικότητα του κου Κασαπίδη:

 Ένα = δυο .

Επίσης  καταθέσαμε στα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής προσφορά (πηγή διαδίκτυο), στην οποία  το ίδιο φορτηγό με γερανό, λεπίδα, αλατιέρα και με ανατροπή τριών πλευρών  (κάτι που δεν διαθέτει το προτεινόμενο) προϋπολογισμού: 224.475€ με ΦΠΑ.

 

Πρέπει επίσης να απαντήσει  ο κος Κασαπίδης,  γιατί δίνουμε  σχεδόν διπλάσια χρήματα  από τα κανονικά,  για να προμηθευτούμε  ένα μηχάνημα το οποίο συν τοις άλλοις θα έχει εγγύηση για αντιοξειδωτική  προστασία  μόλις 1 χρόνο(!) ;

Σε εκχιονιστικό όχημα με αλατιέρα  ;;;   ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ;;;

Να τονίσουμε ότι η έκπτωση είναι μόλις 2% .

Υπάρχει ένας μόνο  ενδιαφερόμενος στο διαγωνισμό.                                                                                                   Και το τίμημα είναι ξεκάθαρα  βλαπτικό για το δημόσιο συμφέρον.

Προτείναμε να ακυρωθεί ο  διαγωνισμός, να προκηρυχτεί ένας νέος και με το ποσό των 480.000 ευρώ να προμηθευτούμε αντί για ένα,  δύο εκχιονιστικά μηχανήματα μεγαλώνοντας έτσι το στόλο των μηχανημάτων της Περιφέρειας.

Ασυδοσίας συνέχεια……

Είναι απορίας άξιο ότι ενώ στις 28/7/2021 η Περιφέρεια προμηθεύτηκε πασαλομπήχτη   αξίας 72.384,00 ευρώ, τώρα προβαίνει και στην προμήθεια δευτέρου.

Να επισημάνουμε ότι εκτός από  το γερανό και τον πασαλομπήχτη τα υπόλοιπα παρελκόμενα (σύμφωνα με την Υπηρεσία) είναι Ελληνικά και Πολωνικά.

 

Με εκτίμηση

Γιώργος Χριστοφορίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Συνδυασμού ΄΄ΕΛΠΙΔΑ΄΄

Read more...

Παράδοση τεσσάρων απινιδωτών στον Δήμο Δεσκάτης από τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Μαργαρίτη Γιώργο και από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Χατζηζήση Λάμπρο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                        

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

 

Ταχ. Δ/νση

Τηλέφωνο

e-mail

 

:

:

:

ΖΕΠ                           

2461052624

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προς: ΜΜΕ Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Θέμα:  Παράδοση τεσσάρων απινιδωτών στον Δήμο Δεσκάτης από τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Μαργαρίτη Γιώργο και από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Χατζηζήση Λάμπρο.

 

 

Τέσσερις απινιδωτές παρέδωσε στο Δήμο Δεσκάτης ο  Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Μαργαρίτης Γιώργος και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Χατζηζήσης Λάμπρος, σύμφωνα με το «Πρόγραμμα Απινίδωσης Δημόσιας Πρόσβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Θωμάς Γάκης», παρουσία του Αντιδημάρχου Δεσκάτης Γεώργιου Τσιάκαλου, του πρέδρου της Τοπικής Κοινότητας Παλιουριάς Παπαπαδόπουλου Νίκου και του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Καταακάλης Γαλάνη Ιωάννη όπου και παραδόθηκαν οι απινιδωτές.

Με την ευχή ‘Αχρείαστοι να είναι΄ ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης σημείωσε ότι η πρόληψη και η ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων  είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας.

Το κλιμάκιο του ΕΚΑΒ που παρευρίσκονταν  έκανε εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών-ΚΑΡΠΑ και στη  χρήση εξωτερικής συσκευής αυτόματης απινίδωσης σε 15 συμπολίτες. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες εκπαιδεύσεις με στόχο όλο και περισσότεροι πολίτες να μπορούν να αντιμετωπιστούν ένα ξαφνικό περιστατικό ανακοπής.

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Δρ. Λάμπρος Χατζηζήσης

 

Read more...

Hydrogen Europe: Η Δυτική Μακεδονία είναι η πρώτη Ελληνική Περιφέρεια που γίνεται Μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Υδρογόνου «Hydrogen Europe»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Βρυξέλλες, Τρίτη 18 Απριλίου 2023

 

Hydrogen Europe: Η Δυτική Μακεδονία είναι η πρώτη Ελληνική Περιφέρεια που γίνεται Μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Υδρογόνου «Hydrogen Europe»

 

Στις Βρυξέλλες στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Υδρογόνου Hydrogen Europe ο Γιώργος Χατζημαρκάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Hydrogen Europe και ο Γιώργος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας υπέγραψαν το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Υδρογόνου. Έτσι η Δυτική Μακεδονία γίνεται η πρώτη Ελληνική Περιφέρεια Μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Υδρογόνου.

Ο κ. Χατζημαρκάκης δήλωσε ότι "είναι μεγάλη ημέρα και μεγάλη τιμή να καλωσορίσουμε σήμερα ως καινούργιο μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Υδρογόνου τον φίλο και Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη. Στον Σύνδεσμό μας υπάρχει και η κατηγορία των Περιφερειών και χαίρομαι πάρα πολύ που η Δυτική Μακεδονία έγινε Μέλος ως πρώτη Ελληνική Περιφέρεια. Χαίρομαι που η Ελλάδα με την Δυτική Μακεδονία θα διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και θα συνεργαστούμε τώρα πιο στενά με αφορμή το υδρογόνο." 

Ο κ. Κασαπίδης δήλωσε: "Σήμερα είναι σημαντική μέρα για την Δυτική Μακεδονία που είμαστε εδώ μαζί με τον αγαπητό φίλο Γιώργο Χατζημαρκάκη και υπογράψαμε μόλις την ένταξη της Δυτικής Μακεδονίας στην μεγάλη οικογένεια του Hydrogen Europe όπου εταιρείες και οργανισμοί από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν και ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προωθήσουν αυτή την τεχνολογία που είναι σωτηρία για τον πλανήτη. Είναι η λύση για την κλιματική κρίση. Ως περιφέρεια πήραμε την απόφαση αυτή ομόφωνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και σήμερα εδώ στην Βρυξέλλες επικυρώνουμε αυτή την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και βάζουμε μπροστά ένα φιλόδοξο σχέδιο για την Δυτική Μακεδονία. Θα γίνουμε όχι μόνο η πρώτη Ελληνική Περιφέρεια που συμμετέχει στην οικογένεια του Hydrogen Europe αλλά θα γίνουμε και η πρώτη περιφέρεια στην Ευρώπη που θα ενσωματώσει την τεχνολογίας του πράσινου Υδρογόνου και θα είναι η πιο πράσινη περιφέρεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπητό φίλο Γιώργο Χατζημαρκάκη που από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας μας εδώ και τέσσερα χρόνια μας βοήθησε αμέριστα ως περιφέρεια να δούμε και να βρούμε όλα αυτά τα προγράμματα που συμμετείχαμε το προηγούμενο διάστημα. Αυτό δεν είναι παρά μόνο η αρχή για να μπορέσουμε στο τέλος της δεκαετίας να πετύχουμε αυτό το στόχο που θέλουμε από σήμερα η Δυτική Μακεδονία να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων και να δούμε πράσινη ενέργεια και πράσινες θέσεις εργασίας στην Δυτική Μακεδονία."

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο παρακολουθείστε το Βίντεο: https://youtu.be/Tf6KzNWkEjo

 

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Υδρογόνου (Hydrogen Europe) έχει έδρα τις Βρυξέλλες και εκπροσωπεί τον βιομηχανικό και ερευνητικό κλάδο των τεχνολογιών υδρογόνου. Σήμερα εκπροσωπεί περισσότερες από 400 βιομηχανικές επιχειρήσεις, περισσότερους από 70 ερευνητικούς οργανισμούς καθώς και 17 Εθνικούς Συνδέσμους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του υδρογόνου και των κυψελών καυσίμου.

Μέλη του Συνδέσμου είναι και πολλές Ευρωπαϊκές Περιφέρειες. Όλες σχεδόν οι Περιφέρειες της Γαλλίας, Γερμανίας, Ολλανδίας... Από την Ελλάδα η πρώτη Περιφέρεια που έγινε Μέλος είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που είναι πρωτοπόρα σε θέματα Υδρογόνου!

Τα μέλη του συνδέσμου συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του CLEANHYDROGEN PARTNERSHIP που αποτελεί το επιστέγασμα μίας μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των εκπροσώπων της βιομηχανίας, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών οργανισμών και των δημόσιων φορέων, στον τομέα των στρατηγικών έρευνας, ανάπτυξης και διάδοσης των τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου. Σκοπός του, μεταξύ άλλων, είναι να επιταχύνει την εμπορευματοποίηση των τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου δρώντας ως μια πλατφόρμα που φέρνει κοντά τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να συνενώσουν τους πόρους τους γύρω από τις βασικές προτεραιότητες προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, να εντοπίσει τις πλέον υποσχόμενες εφαρμογές υδρογόνου και κυψελών καυσίμου, και να δημιουργήσει επιτυχείς κοινοπραξίες για την μόχλευση των απαραίτητων διαθέσιμων κεφαλαίων και χρηματοδοτικών μηχανισμών.

 
 
 
Read more...

Ενημέρωση για την σημαντικότητα των επικονιαστών και των μελισσών από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Λάμπρο Χατζηζήση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                        

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

 

Ταχ. Δ/νση

Τηλέφωνο

e-mail

 

:

:

:

ΖΕΠ                           

2461052624

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προς: ΜΜΕ Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Θέμα:   Ενημέρωση για την σημαντικότητα των επικονιαστών και των μελισσών από τον

 Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Λάμπρο Χατζηζήση.

 

 

 

 

Ήξερες ότι από την επικονίαση εξαρτώνται:

 • Το 90% των άγριων φυτών που υπάρχουν στον πλανήτη.
 • Το 75% της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων (φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί).
 • Το 35% της παγκόσμιας γεωργικής γης.

 

Οι επικονιαστές απειλούνται με εξαφάνιση:

 • Σύμφωνα με την Διακυβερνητική επιτροπή το ΟΗΕ, οι επικονιαστές έχουν μειωθεί έως και 75%.

 

 

Οφέλη από την επικονίαση των καλλιεργειών από τις μέλισσες:

 • Αύξηση της καρπόδεσης και της παραγωγής, βελτίωση του μεγέθους και του σχήματος των καρπών στα φρούτα (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές)
 • Αύξηση της καρπόδεσης και της παραγωγής, βελτίωση του μεγέθους και του σχήματος των καρπών στους ξηρούς καρπούς (Αμυγδαλιές, Καρυδιές)
 • Αύξηση σποροπαραγωγής και της περιεκτικότητας τους σε λάδι με αποτέλεσμα την αύξηση και την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων (Ελαιοκράμβη, Ηλίανθος)
 • Αύξηση σποροπαραγωγής σε κηπευτικά και ψυχανθή (τριφύλλι, μηδική)

 

Οι μέλισσες θανατώνονται από εντομοκτόνα όταν:

 • Συλλέγουν δηλητηριασμένο νέκταρ και γύρη.
 • Πετούν ανάμεσα στο ψεκαστικό νέφος.
 • Περπατούν πάνω στις επιφάνειες που έγινε εφαρμογή εντομοκτόνου.

 

 

Φίλε Αγρότη ζητάμε:

 • Να χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα, μη μελισσοτοξικά σκευάσματα.
 • Να εφαρμόζονται πιστά οι οδηγίες των φαρμάκων κυρίως όσον αφορά τις μέλισσες. Ενημερώσου από τον υπεύθυνο γεωπόνο και ακολούθησε τις οδηγίες του.
 • Να γίνονται οι ψεκασμοί μετά την δύση του ηλίου όταν οι μέλισσες σταματούν να πετάνε ακόμη και στις περιπτώσεις όπου το σκεύασμα χαρακτηρίζεται μη μελισσοτοξικό. Πριν από κάθε ψεκασμό να ελέγχεται η δραστηριότητα των μελισσών στην καλλιέργεια.
 • Να μην χρησιμοποιούνται μελισσοτοξικά σκευάσματα κατά την ανθοφορία.
 • Να αποφεύγεται η δημιουργία ψεκαστικού νέφους.
 • Να δίνεται μεγάλη προσοχή κατά την χρήση διασυστηματικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται πριν την ανθοφορία και έχουν μεγάλη υπολειμματική διάρκεια προς αποφυγή δηλητηρίασης των μελισσών κατά την έναρξη της ανθοφορίας.
 • Να ενημερώνεται ο μελισσοκόμος 48 ώρες πριν τον ψεκασμό ώστε να μπορέσει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

 

Φίλε Μελισσοκόμε:

 

 • Να έχεις πάντα σε εμφανές σημείο τον κωδικό εκμετάλλευσης σου και τα στοιχεία επικοινωνίας σου ώστε να μπορεί ο αγρότης-παραγωγός να σε ειδοποιήσει έγκαιρα.
 • Να συνεργάζεσαι με τους καλλιεργητές και να ενημερώνεις για την παρουσία σου κοντά στις καλλιέργειες.

 

 

Οφείλουμε να προστατεύσουμε τις μέλισσες!

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την σημαντικότητα των επικονιαστών και της μέλισσας!

Οι κλάδοι μας είναι αλληλοεξαρτόμενοι και πρέπει να συνεργαστούμε προς όφελος όλων μας!

Προστάτευσε τις μέλισσες, επωφελήσου από αυτές!

 

Read more...

Στης... ακρίβειας τον καιρό. Π.Ε Γρεβενών στη Δυτική Μακεδονία. (Του Χάρη Κάτανα)

Στης... ακρίβειας τον καιρό, στην Π.Ε Γρεβενών.

Πρωτιά στην ανεργία ✅
Πρωτιά στη μείωση του πληθυσμού✅
Ερημοποίηση του τόπου ✅
Παρόλα αυτά, η περιφερειακή αρχή προτείνει δαπάνη ύψους 7000€ για αγορά κουρτινών στο διοικητήριο... ✅

Άλλο να είσαι πολιτικά ελλιποβαρής και άλλο πολιτικά επικίνδυνος και ζημιογόνος σε μια ευθραυστη οικονομική συγκυρία για τον τόπο, θέτοντας, sic! προτεραιότητες και όχι ουσιαστικά αναγκαίες και δικαιωματικά επιβεβλημένες για το κοινό καλό, την εύρυθμη λειτουργία του τόπου και την εξασφάλιση αισθήματος ασφάλειας και ευθύνης έναντι των συμπολιτών μας.

Μέση ποιότητα μπορεί να χαρακτηρισθεί και ένα αξιοπρεπές υλικό κάτω του συγκεκριμένου ποσού που αναφέρεται, την στιγμή που οι συμπολίτες μας, ανασαίνουν οικονομικά μέσω πλήθους "pass" μαστιζόμενοι από την ανεργία και την προσφυγιά.

Θεμιτό να παραδοθεί ένας αξιόλογος χώρος στην επόμενη περιφερειακή αρχή, λειτουργικός και φυσικά επαρκής, αλλά ακόμα πιο επιβεβλημένο είναι να δωθεί επιτέλους και η ελπίδα μέσω της εργασίας στο πολιτη της Δυτικής Μακεδονίας που θα του δώσει το δικαίωμα να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και να κάνει πράξη τα όνειρα του.

Λόγια σταράτα λοιπόν, επειδή αφελείς δεν είστε και το γνωρίζετε καλά αυτό, καλύτερα σωπάστε και μην προκαλείτε ούτε τη νοημοσύνη αλλά ούτε και τη μνήμη των συμπολιτών μας. Τα πεπραγμένα σας κατά τη διάρκεια της διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καταμαρτυρούν το πολιτικό σας υπόβαθρο και η κοινωνία των πολιτών δεν επιτρέπει περαιτέρω λάθη και προκλήσεις. Αντιθέτως απαιτεί το σεβασμό που δικαιούται μέσα από τις πολιτικές σας επιλογές.
Read more...

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Ανάλυση του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027- Αναπτυξιακές προοπτικές για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

 

Ταχ. Δ/νση

Τηλέφωνο

e-mail

 

:

:

:

ΖΕΠ                           

2461052624

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                

Προς: ΜΜΕ

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα:  Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Ανάλυση του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου

της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027- Αναπτυξιακές προοπτικές για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

 

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ/ΠΔΜ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωπονικών Συλλόγων(ΠΟΣΓ) και τον Γεωπονικό Σύλλογο Ν.Κοζάνης διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ανάλυση του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027- Αναπτυξιακές προοπτικές για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Περιφέρειας στη ΖΕΠ(Κοζάνη, αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Καραμανλής) την Τετάρτη 8/3/2023 και ώρα 18:00.

Προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα και πληρέστερη ενημέρωση από τους εισηγητές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ως τις 7/3/23 και ώρα 15 τις ερωτήσεις-προβληματισμούς τους στο email:   ap.agrotikis@pdm.gov.gr και με SMS-μήνυμα στο τηλέφωνο: 6977587313

 

Συνδιοργάνωση:

 • Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Ανάπτυξης
 • ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωπονικών Συλλόγων(ΠΟΣΓ)
 • Γεωπονικός Σύλλογος Κοζάνης

 

 

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Δρ. Λάμπρος Χατζηζήσης

 

Read more...

Γιώργος Κασαπίδης : Από τις 18.000 θέσεις εργασίας το 2020 ….στη βόλτα με δανεικό αυτοκίνητο το 2023!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοζάνη 7/2/2023

Γιώργος Κασαπίδης : Από τις 18.000 θέσεις εργασίας το 2020 ….στη βόλτα με δανεικό αυτοκίνητο το 2023!

Το οδοιπορικό της  αποτυχίας στη Δυτική Μακεδονία ξεκίνησε το 2020 με έναν Δράκο και 18.000 θέσεις εργασίας (κλικ εδώ) και κατέληξε το 2023 σε βόλτα με δανεικό αυτοκίνητο…

Ο Λευκός Δράκος του Γιώργου Κασαπίδη, που θα έφερνε 8δις€, ένα εργοστάσιο παραγωγής πράσινου υδρογόνου, μια αυτοκινητοβιομηχανία κατασκευής υδρογονοκίνητων αυτοκινήτων, μια επένδυση κατασκευής βαρέων οχημάτων και απορριμματοφόρων, που όπως μας διαβεβαίωνε ο Περιφερειάρχης στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα τα βλέπαμε και μέχρι το 2022 (κλικ εδώ) ….. κατέληξε σε ένα δανεικό αυτοκίνητο …για να κυκλοφορήσει λέει λίγες μέρες στους δρόμους της Κοζάνης…

Δεν χαιρόμαστε γι αυτό το οδοιπορικό αποτυχίας του Περιφερειάρχη.

Λυπόμαστε όμως γιατί προσπάθησε με τα παραμύθια του Λευκού Δράκου να συγκαλύψει την παντελή έλλειψη σχεδίου για την καταστροφική βίαιη και πρόχειρη Μετάβαση που ζούμε με βαριές επιπτώσεις στις ζωές μας.  

Λυπόμαστε που αντί να διεκδικεί Ενεργειακό Χώρο για τους Δυτικομακεδόνες και να εμποδίζει την λεηλασία της Γης μας από Φωτοβολταϊκά και Ανεμμογεννήτριες αλλότριων συμφερόντων ήταν άφαντος … κυνηγώντας τον Δράκο…

Που την ώρα που μας έπαιρναν κάτω από το τραπέζι, το Ταμείο Απολιγνιτοποίησης που δικαιούμασταν αποκλειστικά εμείς και μας κουτσούρευαν τα προνομιακά επενδυτικά κίνητρα, την ώρα που μας εξαφάνιζαν με ψίχουλα από το Ταμείο Ανάκαμψης,  που το ΠΕΠ της Περιφέρειας πάτωνε, αυτός έτρεχε πίσω από επαγγελματίες του λόμπι του Υδρογόνου.

Για όλα αυτά λυπόμαστε.

Αδυνατούμε όμως να κατανοήσουμε σήμερα τους πανηγυρισμούς του με νέο τίτλο αυτή τη φορά … «…Πρώτη φορά αυτοκίνητο υδρογόνου στους ελληνικούς δρόμους…».

Ας μας κάνει τη χάρη, αυτή τη βόλτα με το δανεικό αυτοκίνητο, που  ίσως και να πληρώσαμε και μεταφορικά για να το φέρουμε, να μην το βαφτίζει και καινοτομία….  

Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Περιφερειακή Σύμβουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ»

Read more...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΔΜ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VAKANTIEBEURS UTRECHT 2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γενική Δ/νση Επιχειρηματικότητας & Μεταφορών

Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης & Δια Βίου Μάθησης

Τμήμα Τουρισμού & Πολιτισμού

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε ως συνεκθέτης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση VAKANTIEBEURS 2023 που πραγματοποιήθηκε στην Ουτρέχτη Ολλανδίας, από 11 έως 15/1/2023.

Πρόκειται για κορυφαίο B2B Travel Show της Ολλανδίας και σύμφωνα με την Turespana, το κύριο κίνητρο για την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού από τους κατοίκους της Ολλανδίας ήταν παραδοσιακά οι διακοπές Ήλιου & Θάλασσας ακολουθούμενες από το City Break, την επίσκεψη σε φίλους & συγγενείς, τον περιηγητικό τουρισμό, την πεζοπορία και τις χειμερινές διακοπές.

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ολλανδία την περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά +6,1% (από 771 χιλ. το 2016 σε 818 χιλ. το 2019) με την ολλανδική αγορά να αποτελεί σημαντική πηγή ποιοτικού εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης παρουσιάστηκαν στους επαγγελματίες και το κοινό οι ξεχωριστοί προορισμοί της Δυτικής Μακεδονίας, οι προσφερόμενες μορφές θεματικού τουρισμού αλλά και οι κάθε μορφής δραστηριότητες, που μπορεί να περιλαμβάνει ένα ασφαλές ταξίδι διακοπών στη Δυτική Μακεδονία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, απευθυνόμενοι σε κάθε τύπο επισκέπτη και σε κάθε οικονομική δυνατότητα.

Πραγματοποιηθήκαν επαφές με πράκτορες από τις αγορές των Κάτω Χωρών οι περισσότεροι εκ των οποίων έδειξαν έντονο ενδιαφέρον ώστε να γνωρίσουν τη Δυτική Μακεδονία. Σκοπός τους είναι να αξιολογήσουν τις δυνατότητες ένταξής της σε νέα ή υφιστάμενα τουριστικά πακέτα με προτάσεις για διακοπές όλο το χρόνο με δεδομένο ότι η Δυτική Μακεδονία αποτελεί προορισμό που ταιριάζει απόλυτα με τα ενδιαφέροντα μεγάλης μερίδας των Ολλανδών τουριστών.

  

Read more...
Subscribe to this RSS feed
×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time