Περιφέρεια

Περιφέρεια (84)

Εγκρίθηκε το νέο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού ύψους 394,1 εκατ. ευρώ

Ταχ. Δ/νση

:

Διοικητήριο ΖΕΠ

Κοζάνη, 07-09-2022

 
 

Τηλέφωνο

:

2461052650  2461052652

                                

  Προς: ΜΜΕ

 

Φαξ

:

24610 52650

 

e-mail

:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Εγκρίθηκε το νέο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027,

συνολικού ύψους 394,1 εκατ. ευρώ.

Στις 5.9.2022, η Επίτροπος Συνοχής & Μεταρρυθμίσεων, κ. Elisa Ferreira, υπέγραψε την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση, ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 394.110.958 ευρώ. Το ποσό τής Κοινοτικής Στήριξης για το Πρόγραμμα ανέρχεται σε 334.994.311 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 248.206.933 ευρώ θα αντληθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ποσό των 86.787.378 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕKΤ+). Το υπολειπόμενο ποσό, ύψους 59.116.647 ευρώ, αποτελεί την Εθνική Συνδρομή τής Ελλάδας.

Το Πρόγραμμα καλείται να συνδράμει καθοριστικά αφενός στην αντιμετώπιση των αναγκών της Δυτικής Μακεδονίας για την ανάκαμψη τόσο από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 όσο και από τις επιπτώσεις της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, καθώς επίσης και των αναγκών της μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο και αφετέρου στην ανάδειξη των ιδιαίτερων αναπτυξιακών της χαρακτηριστικών με έμφαση στην αντιμετώπιση της ανεργίας, μέσα από στοχευμένες και προσεκτικά επιλεγμένες παρεμβάσεις που θα αποφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και των στόχων πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027:

Στόχο του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» για την περίοδο 2021-2027 αποτελεί η διαμόρφωση ενός νέου, ενισχυμένου και διακριτού ρόλου τής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον, με επίκεντρο τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης μέσω:

 • του οικονομικού μετασχηματισμού της περιφερειακής οικονομίας με όρους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας,
 • της στήριξης της καθαρής ενέργειας και της πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών και των περιοχών υπαίθρου και
 • της δημιουργίας υψηλού επιπέδου κοινωνικής συνοχής.

Η κατανομή των πόρων τού Προγράμματος ανά Προτεραιότητα, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ως εξής:

Π1: Ενίσχυση του παραγωγικού και οικονομικού μετασχηματισμού τής Περιφέρειας

40 εκ. ευρώ

Π2: Στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης

79,5 εκ. ευρώ

Π3: Βελτίωση της διασυνδεσιμότητας της Περιφέρειας

39 εκ. ευρώ

Π4A: Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΤΠΑ)

57,8 εκ. ευρώ

Π4B: Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΚΤ+)

100 εκ. ευρώ

Π5: Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου (ΕΤΠΑ)

70,5 εκ. ευρώ

Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

5,2 εκ. ευρώ

Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

2,1 εκ. ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

394,1 εκ. ευρώ

 

Στα σημαντικότερα επιδιωκόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται:

 • Βελτίωση των ερευνητικών υποδομών και των ικανοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στους τομείς προτεραιότητας της έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας.
 • Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προώθηση συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα
 • Αύξηση του ποσοστού του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων για επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία
 • Αύξηση της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης από πολίτες και επιχειρήσεις
 • Αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
 • Αύξηση του ποσοστού εξαγωγών στο σύνολο του ΑΕΠ της Περιφέρειας
 • Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις που ενισχύονται

 

 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων υποδομών - αύξηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
 • Αύξηση του ποσοστού κάλυψης περιοχών με αντιπλημμυρική προστασία
 • Βελτίωση επιπέδου κάλυψης οικισμών με ασφαλή δίκτυα παροχής πόσιμου νερού
 • Βελτίωση της προστασίας και της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων
 • Βελτίωση επιπέδου κάλυψης οικισμών από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και προστασίας των ευαίσθητων υδάτινων αποδεκτών
 • Βελτίωση της διαχείρισης των βιοαποβλήτων και ανάπτυξη των υποδομών των πράσινων σημείων.

 

 • Αναβάθμιση του ενδοπεριφερειακού δικτύου και προώθηση της συνδεσιμότητας με την Εγνατία και τους Κάθετους Άξονες

 

 • Ενίσχυση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και βελτίωση των υποδομών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Βελτίωση των υποδομών υγείας και κοινωνικής μέριμνας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων και των μειονεκτουσών ομάδων πληθυσμού.
 • Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και αύξηση της επισκεψιμότητας των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιφέρειας

 

 • Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των ανέργων με έμφαση στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
 • Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Ενίσχυση των κοινωνικών δομών και βελτίωση της πρόσβασης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των μειονεκτουσών ομάδων σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας

 

 • Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης μέσω ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στις αστικές περιοχές και στις περιοχές της υπαίθρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» τού ΕΣΠΑ 2021-2027,  αλλά και πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς Facebook: @eyddym  &   Instagram: @eyd_dym.

 

 

Read more...

Για το Σεπτέμβριο του 2024(σε 2 χρόνια) πάει η έλευση του φυσικού αερίου στη Δ.Μακεδονία σύμφωνα με τη Γεωργία Ζεμπιλιάδου

"ΕΛΠΙΔΑ": Φυσικό Αέριο στη Δυτική Μακεδονία. Οι λαλίστατοι αναδιπλώθηκαν, τα ψέματα αποκαλύφθηκαν και …. έγιναν δυνατά τα αδύνατα!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                                               Κοζάνη 2/9/2022

Φυσικό Αέριο στη Δυτική Μακεδονία. Οι λαλίστατοι αναδιπλώθηκαν, τα ψέματα αποκαλύφθηκαν και …. έγιναν δυνατά τα αδύνατα!

Στο πρόσφατο (31/8) Περιφερειακό Συμβούλιο, οι Παρατάξεις της Αντιπολίτευσης αναγκάσαμε τον Περιφερειάρχη, να φέρει προς συζήτηση το θέμα του Φυσικού Αερίου (με συλλογή υπογραφών).

Αιτία η κινητοποίηση Αιρετών  Συμβούλων  του Τοπικού Συμβουλίου  του Περδίκκα, για τα θέματα ασφάλειας των πολιτών, που δημιούργησε η χωρίς καμία ενημέρωση κατασκευή του αγωγού Φυσικού Αερίου της ΔΕΔΑ, εντός του οικισμού και ακόμη χειρότερα, η παράκαμψη του οικισμού, που ενώ σκάφθηκε ολόκληρος δεν προβλέφθηκε παροχή αερίου (αντλιοστάσιο και δίκτυο παροχής). 

Η άρνηση του Περιφερειάρχη, να συζητηθεί ως θέμα εκτός ημερησίας διάταξης στη Συνεδρίαση του Π.Σ., έκρυβε τον τακτικισμό του: Να μην καταλήξει η συζήτηση σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ και αντ΄ αυτού να υποβαθμίσει το θέμα με ένα απλό ΨΗΦΙΣΜΑ (λες και το ζήτημα αφορούσε την διαμαρτυρία ενός συλλόγου)

 Ωστόσο το θέμα συζητήθηκε! 

Με την κοινή μας εισήγηση αποκαλύφθηκαν όλα τα στοιχεία που έντεχνα μέχρι τότε έκρυβε ο Περιφερειάρχης κρυπτόμενος πίσω από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ ( κο Τσάκα).

Γνώριζε για την «ανασκαφή» του Περδίκκα και ας δήλωνε άγνοια μια βδομάδα πριν! Το δήλωσε ο κος Τσάκας και δεν αντέδρασε! 

Ωστόσο αυτό δεν ήταν το μείζον…

Ως Αντιπολίτευση στην Εισήγησή μας παρουσιάσαμε τα στοιχεία της από 4/8/2022 Απόφασης της ΡΑΕ 666/2022 σύμφωνα με την οποία:

 • Η ολοκλήρωση από τον ΔΕΣΦΑ, του αγωγού Φυσικού Αερίου  υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία πάει ένα χρόνο παρά πίσω (Σεπτέμβριο 2024 αντί για τον Σεπτέμβριο του 2023 και που αρχικά λέγανε ότι θα ολοκληρωνόταν το 2022).
 • Η καθυστέρηση αυτή του χρονοδιαγράμματος του αγωγού Φυσικού Αερίου για έναν χρόνο ακόμα τουλάχιστον, αφήνει στον αέρα τις Τηλεθερμάνσεις
 • Η παροχή Φυσικού Αερίου σε Καστοριά, Άργος Ορεστικό και Μανιάκι, πόλη των Γρεβενών και πόλη της Φλώρινας αντί για το 2022 πάει και αυτή  για το 2024, καθώς η προσωρινή λύση τροφοδοσίας από τον ΤΑΠ, δεν έγινε ακόμη δεκτή από τους Ρυθμιστές
 • Η καθυστέρηση των έργων θέτει, εκτός ΕΣΠΑ τα δίκτυα Διανομής και το κόστος αν δεν βρεθεί άλλη λύση θα μετακυλήσει στους καταναλωτές της Δυτικής Μακεδονίας όπως αναφέρεται στην Απόφαση.

   Γιατί δεν ενημερωθήκαμε για όλα αυτά; Γιατί ο κος Τσάκας δήλωνε στις συνεντεύξεις του ότι όλα βαίνουν καλώς και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα; Γιατί δεν έγινε καμία ενημέρωση από τον ΔΕΣΦΑ για τις καθυστερήσεις αυτές; 

Οι απαντήσεις που πήραμε ήταν και πάλι ότι όλα βαίνουν καλώς …. Να μην ανησυχούμε.

Απόλυτη άρνηση του Περιφερειάρχη να ληφθεί απόφαση από το Π.Σ. που θα περιλάμβανε: 

-Δίκτυο παροχής και αντλιοστάσιο στον Περδίκκα (Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μάλιστα πρότεινε να επιβαρυνθεί η ΔΕΔΑ με το πρόσθετο κόστος)

-και για το σύνολο της Περιφέρειας:

1ο Να διασφαλισθεί η έλευση του ΦΑ στη ΔΜ χωρίς άλλες καθυστερήσεις

2ο Να δοθεί Λύση για τις Τηλεθερμάνσεις. Παράταση λειτουργίας των Μονάδων του Αγ. Δημητρίου για την Τ/Θ Κοζάνης. Την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των Τηλεθερμάνσεων. Νομοθετική κατοχύρωση του κόστους θέρμανσης στα επίπεδα της λιγνιτικής λειτουργίας των Τ/Θ. 

3ο Διαπραγμάτευση για την επιλεξιμότητα των Δικτύων από το επόμενο ΕΣΠΑ ειδικά για τη ΔΜ. Αν αυτό δεν επιτευχθεί το κόστος να μην μετακυλισθεί στους καταναλωτές

4ο Να βρεθεί τεχνική λύση για τις περιοχές που θα συνδεθούν στον Περδίκκα και την Ποριά χωρίς να αλλάξει και πάλι το χρονοδιάγραμμα

5ο Να προβλεφθεί η σύνδεση με το ΦΑ των ΒΙΠΕ/ ΠΙΟΠΑ και των επιχειρηματικών περιοχών 

6ο Να εξετασθεί η σταδιακή ένταξη και άλλων περιοχών της ΔΜ που βρίσκονται σε εγγύτητα με το Δίκτυο

Δυστυχώς οι προτάσεις αυτές δεν έγινε δεκτό από τον Περιφερειάρχη να αποτελέσουν Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Αντ΄αυτού θα κάνει ένα…. Ψήφισμα μόνη της η Συμπολίτευση (γιατί απείχε από τον ευτελισμό αυτό σύσσωμη η Αντιπολίτευση). Θα το στείλει και θα ξεβγεί…

Η διαφορά είναι προφανής. Η Απόφαση του Π.Σ. αποτελεί εντολή του Οργάνου στον Περιφερειάρχη να την εκτελέσει! Να παλέψει με το Περιφερειακό του Συμβούλιο και να τα διεκδικήσει! 

Όμως η Περιφέρεια αυτή δεν έχει ανάγκη από έναν «κούριερ» Περιφερειάρχη ενός ψηφίσματος, όπως επέλεξε! 

Χρειάζεται έναν Περιφερειάρχη  που θα παλέψει για αυτά που δικαιούται η Περιφέρειά μας.

Αυτό που έκανε με τη διεκδίκησή του ένα μικρό Κοινοτικό Συμβούλιο,  δείχνοντας το δρόμο!

Ο Περδίκκας πάλεψε για κάτι που φαινόταν αδύνατο και πήρε μια επίσημη υπόσχεση για τα αιτήματά του. Το κέρδισαν με τον αγώνα τους και την στήριξη όσων δυνατά στάθηκαν στο πλευρό τους! 

Αισθανόμαστε περήφανοι που και εμείς ήμασταν δίπλα τους. 

Μαζί θα πετύχουμε και στα υπόλοιπα γιατί το θέμα αφορά τις ζωές μας και τον τόπο μας που βρίσκονται ήδη στο μάτι του κυκλώνα και περιθώρια άλλα δεν υπάρχουν

Για το Συνδυασμό «ΕΛΠΙΔΑ»

Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Περιφερειακή Σύμβουλος Επικεφαλής

Συνημμένα:  η Κοινή Εισήγηση των Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης (κλικ εδώ)

 

 

Read more...

Την 47η έκθεση Καστοριάς επισκέφθηκε ο Συνδυασμός «ΕΛΠΙΔΑ» με επικεφαλής την κ. Ζεμπιλιάδου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοζάνη 28.08.2022

               

47η έκθεση Γούνας: Στη σκιά της Ρώσο- Ουκρανικής κρίσης η αξιόλογη προσπάθεια του Κλάδου να σταθεί όρθιος!

 

Την 47η έκθεση Καστοριάς επισκέφθηκε ο Συνδυασμός «ΕΛΠΙΔΑ»  με επικεφαλής την κ. Ζεμπιλιάδου.

Η φετινή έκθεση αν και γίνεται στη σκιά μιας δεύτερης, μετά την Πανδημία, κρίσης, εντυπωσίασε  με την ποιότητα των εκθεμάτων της,  που αντανακλούν την τέχνη, τον κόπο και το μεράκι των ανθρώπων του κλάδου.

Ωστόσο διάχυτη ήταν η μεγάλη αγωνία των επιχειρηματιών για τον συνεχιζόμενο πόλεμο και το εξοντωτικό εμπάργκο που αποκλείει τις επιχειρήσεις τους  από τον μεγαλύτερο πελάτη  τους τη Ρωσία. 

Κοινή ήταν η διαπίστωση πως τα  μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν, βοηθούν αφού γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές,  δεν μπορούν  όμως να κρατήσουν από μόνα τους ζωντανές τις επιχειρήσεις αν δεν ανοίξει η Ρωσική αγορά.

Κοινή συνισταμένη των προτάσεων :

-Προσαρμογή των κριτηρίων του ευρωπαϊκού προγράμματος στήριξης προκειμένου να συμπεριλάβει το σύνολο των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από την κρίση του εμπάργκο των εξαγωγών

-Διεύρυνση του πλαφόν ενίσχυσης των Επιχειρήσεων, καθώς είναι πιθανόν η εφαρμογή του deminimis να οδηγήσει σε αδυναμία απορρόφησης του συνόλου του ποσού, αν δεν υπάρξει αύξηση του ανώτατου ορίου και ταυτόχρονη διεύρυνση των κριτηρίων

- στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των κρατών μελών της ΕΕ, απαιτείται αναπροσαρμογή του ανώτατου ύψους εξαγωγών (300€ σήμερα), ώστε  να ισχύσουν και για τη γούνα ανώτατα όρια που να καλύπτουν την αξία των εμπορευμάτων,   κατ’ αντιστοιχία  με αυτά που  ισχύουν για τα γερμανικά προϊόντα που εξάγονται στην Ρωσία

 

 

Κυρίως όμως κοινή υπήρξε η αγωνία για την τύχη  των δύο χιλιάδων και πλέον εργαζομένων που απασχολούνται στον κλάδο και είτε έχουν απολυθεί ήδη, είτε βρίσκονται σε αναστολή, είτε βρίσκονται μια ανάσα από την ανεργία. Η διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής και η απώλεια της τεχνογνωσίας είναι οι σοβαροί κίνδυνοι που ελλοχεύουν .

Με την ελπίδα η επόμενη έκθεση να βρει τον κλάδο σε έξοδο από την κρίση, θα θέλαμε να συγχαρούμε τον Πρόεδρο και όλους όσους συνέβαλλαν στην διοργάνωση της και κυρίως τους Επιχειρηματίες που με την παρουσία τους απέδειξαν ότι ο κλάδος μπορεί να προσφέρει στην τοπική οικονομία, αρκεί η στήριξη του να είναι αντίστοιχη της σοβαρότητας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

 

Γραφείο Τύπου

Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ»

Read more...

Παρουσία Περιφερειάρχη πραγματοποιήθηκε Σύσκεψη μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και των Διευθυντών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας με θέμα την υγεία των αγροτικών ζώων της Περιφέρειάς μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

 

Ταχ. Δ/νση

Τηλέφωνο

e-mail

 

:

:

:

ΖΕΠ                           

2461052624

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                

Προς: ΜΜΕ Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Παρουσία Περιφερειάρχη πραγματοποιήθηκε Σύσκεψη μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη

Αγροτικής Ανάπτυξης και των Διευθυντών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δυτικής

Μακεδονίας με θέμα την υγεία τω αγροτικών ζώων της Περιφέρειάς μας.

 

Συνάντηση Εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στη ΖΕΠ Κοζάνης με κύριο θέμα συζήτησης την απόλυτη αντιμετώπιση της βρουκέλλας (μελιταίος πυρετός) και την εξυγίανση όλων των υπόλοιπών ζωονόσων σε μέγιστο βαθμό.

Η διασφάλιση της υγείας των ζώων εγγυοδοτεί την ασφάλεια των ζωοκομικών προϊόντων, του γάλακτος, των τυριών και του κρέατος της Περιφέρειάς μας και διευκολύνει την είσοδό αυτών στις διεθνείς αγορές. «Αυτός είναι ο στόχος μας και προτεραιόποιειται» δήλωσε με έμφαση ο κ. Χατζηζήσης.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες ήδη πρωτοστατούν σ αυτή την προσπάθεια και πραγματικά είναι άξιες συγχαρητηρίων.

Στη Σύσκεψη συμμετείχαν: Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Κασαπίδης Γεώργιος, ο Γενικός Διευθυντής της Αγροτικής Οικονομίας Δούρδας Αναστάσιος, ο Διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας (έδρας) Καντζόγλου Θεόφιλος, η Υποδιευθύντρια κτηνιατρικής υπηρεσίας Γρεβενών Παπανίκου Αλεξάνδρα, ο Υποδιευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Καστοριάς Αναστασάκης Χρήστος, ο Υποδιευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Φλώρινας Χατζηστεφάνου Κων/νος και οι κτηνίατροι της Διεύθυνσης της έδρας Βαμβακάς Γεώργιος και Τσίκας Ιωσήφ.

 

 

 

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Δρ. Λάμπρος Χατζηζήσης

 

Read more...

6ο Εργαστήριο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στον Πεντάλοφο Κοζάνης

Κοζάνη 19 Αυγούστου 2022

Δελτίο Τύπου

6ο Εργαστήριο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στον Πεντάλοφο Κοζάνης

Το έκτο (6ο) εργαστήριο Παραδοσιακής Δόμησης αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στον Πεντάλοφο Κοζάνης, σε συνεργασία με το Δήμο Βοϊου, το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Κοζάνης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μετά από πολλά χρόνια παύσης, το εργαστήριο που είχε μεγάλη απήχηση σε πολύ κόσμο, επανεκκινεί, με στόχο τη διάδοση των βασικών αρχών και ειδικών γνώσεων της τέχνης της πέτρας και της παραδοσιακής δόμησης. Τα στοιχεία αυτά, η Περιφερειακή αρχή τα κατατάσσει στους σημαντικούς πολιτισμικούς πόρους για την τοπική ανάπτυξη.

Το εργαστήριο φέτος θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες, από τις 26 έως τις 29 Αυγούστου. Θα περιλαμβάνει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά μαθήματα παραδοσιακής δόμησης πέτρας και ξύλου και ειδικών κονιαμάτων ενώ ξεχωριστή αναφορά θα γίνει σε ιδιαίτερες κατασκευές όπως τα τοξωτά γεφύρια και η αντισεισμική δόμηση. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο παρελθόν τα μαθήματα του σεμιναρίου διαρκούσαν δέκα ημέρες και είχαν προκαλέσει το ενδιαφέρον σε πολλούς επιστήμονες, μαστόρους, τεχνίτες, φοιτητές καθώς και σε λάτρεις της τοπικής αρχιτεκτονικής.

Στους διδάσκοντες μαζί με Ακαδημαϊκούς του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχουν και άνθρωποι της αγοράς, καταξιωμένοι επιστήμονες, πετράδες και τεχνίτες που διακρίνονται για τις γνώσεις αλλά και τη μεγάλη τους εμπειρία στα αντικείμενα των μαθημάτων.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη, το εργαστήριο παραδοσιακής δόμησης είναι βασικό στοιχείο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός σχεδίου ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης που έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή. Στόχος του σχεδίου είναι η καταγραφή, διάσωση, διάδοση, ανάδειξη και αξιοποίηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και της παραδοσιακής δόμησης ως παράγοντες τοπικής ανάπτυξης και αναζωογόνησης της υπαίθρου και όλης της Δυτικής Μακεδονίας.   

 

Από το Γραφείο Τύπου

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Read more...

Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη επισκέφθηκε ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ Παναγιώτης Κουτσουμπέλης

Θέματα για την αναβάθμιση της λειτουργίας του ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας, συζήτησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, με τον Αντιπρόεδρο του ΕΚΑΒ Παναγιώτη Κουτσουμπέλη, κατά την διάρκεια της επίσκεψης του την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022, στο γραφείο του Περιφερειάρχη στη ΖΕΠ Κοζάνης.

Συγκεκριμένα ο κ. Κασαπίδης έθεσε ζητήματα  στον κ. Κουτσουμπέλη,  που σχετίζονται  με τη συνεργασία της Περιφέρειας και του ΕΚΑΒ και αφορούν την   αναβάθμιση  συνολικά των  υπηρεσιών και των υποδομών του ΕΚΑΒ, σε όλες τις πόλεις που υπάρχουν σταθμοί εκτάκτων αναγκών άμεσης βοήθειας.

 Σημαντική αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, σε πρωτοβουλίες που έχουν ήδη συμφωνηθεί με τους Δήμους  Βοΐου και Εορδαίας και αφορούν έργα  όπως:  Δημιουργία Τομέα ΕΚΑΒ Βοΐου στο Καλονέρι.  Δημιουργία και λειτουργία υποδομών Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη σχεδίων καθώς και για την εφαρμογή τους σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών και μαζικών απωλειών υγείας λόγω φυσικών η μη μαζικών καταστροφών.  Δημιουργία Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Συνεχιζόμενης Κατάρτισης) του ΕΚΑΒ στο Εμπόριο Εορδαίας. Για τις υποδομές αυτές όπως τονίστηκε η Περιφέρεια  ήδη έχει χρηματοδοτήσει το ΕΚΑΒ για την προμήθεια ανάλογου εξοπλισμού.

 Παράλληλα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ Παναγιώτης Κουτσουμπέλης συμφώνησαν αφ ενός  να πραγματοποιηθεί μέχρι τέλους του έτους στην Περιφέρεια μία μεγάλη άσκηση σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία, ώστε να δοκιμαστεί η ετοιμότητα του μηχανισμού σε καταστάσεις φυσικών καταστροφών και να αντληθούν πολύτιμα συμπεράσματα και αφετέρου αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί άμεσα ένα Συνέδριο για την προνοσοκομειακή φροντίδα που είναι στη μέριμνα του ΕΚΑΒ.  

Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ Παναγιώτης Κουτσουμπέλης,  εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στην Περιφερειακή Αρχή και την διοίκηση του ΕΚΑΒ τονίζοντας  «Πως η Περιφερειακή Αρχή στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια μας να βοηθήσουμε το κοινωνικό σύνολο»

Αμέσως μετά ο Περιφερειάρχης κ. Κασαπίδης και ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ κ.Κουτσουμπέλης  επισκέφθηκαν το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στην Κοζάνη.       

   

Read more...

«Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Νέου Αναπτυξιακού (Ν. 4887/2022)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΙΚΑΙΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

-----

Ταχ. Δ/νση          : Διοικητήριο Πτολεμαΐδας

                                T.K. 50200

email                     : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                 

Τηλέφωνο           :2463352473-4

 

 

Πτολεμαΐδα, 10/08/2022

 

 

   ΠΡΟΣ:

 

 

 

ΜΜΕ

 

 

Δελτίο Τύπου

 «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Νέου Αναπτυξιακού (Ν. 4887/2022)

 

Η Αντιπεριφέρεια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ (Β΄4210/09-08-2022) ακόμη μίας προκήρυξης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη Ν. 4887/2022 για το Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», συνεχίζοντας έτσι με αμείωτους ρυθμούς την στήριξη των επιχειρήσεων και των επενδυτών για την αλλαγή του παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου της περιοχής μας.

Όπως και στην προκήρυξη του προηγούμενου Καθεστώτος «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα», οι αιτήσεις του οποίου συνεχίζονται έως τις 31 Οκτωβρίου 2022, η  έγκριση του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Ιουνίου έχει ως αποτέλεσμα την επιπλέον ενίσχυση κατά 10% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στις περιοχές των εδαφικών σχεδίων της μετάβασης, και ως εκ τούτου και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Έτσι τα Ανώτατα ποσοστά περιφερειακής ενίσχυσης βάσει του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 διαμορφώνονται:

Περιοχή

Μέγιστες Εντάσεις Ενίσχυσης

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

 Περιφέρεια Δυτική Μακεδονία

50 %

60%

70%

 

Και σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4α και β της προκήρυξης:

«4α. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα είδη ενισχύσεων της παρ. 3 του άρθρου 9.

β. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» για το έτος 2022 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 75.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και τα  υπόλοιπα 75.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:

α. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,

β. εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

 γ. επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,

 δ. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

ε. ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

στ. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,

ζ. ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον σωρευτικά

 ζα. φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,

 ζβ. υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:

 1. ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
 2. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
 • νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,

ζγ. κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και

ζδ. διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως αναγράφονται στα οικεία αδειοδοτικά έγγραφα,

 η. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη της υποπερ. γζ της περ. γ του άρθρου 25 του παρόντος.

 

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

 

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ.-Αv), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://opsan. mindev.gov.gr)

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του 1ου κύκλου υποβολών η 5η Δεκεμβρίου 2022.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ της προκήρυξης εδώ.

 

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος περιλαμβάνει 13 καθεστώτα ήτοι:

 1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 3. ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
 4. ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
 5. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
 6. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΑΛΙΕΙΑ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
 7. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
 8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
 9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 11. ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 12. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ
 13. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360ο

 

Ήδη προκηρύχθηκαν τα δύο πρώτα καθεστώτα:

α. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

β. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

 και αναμένεται να ακολουθήσει το προσεχές διάστημα το Καθεστώς  «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία».

Read more...

“ΕΛΠΙΔΑ” – Γ. Στρατάκης: Όλα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας γίνονται για πρώτη φορά!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Φλώρινα 5-8-2022

 

 

Όλα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας γίνονται για πρώτη φορά!

 

 

Τον αλεξιπτωτιστή Περιφερειάρχη, που μεταπήδησε από τη Βουλή στην Αυτοδιοίκηση περίμενε η Δυτική Μακεδονία για να προκόψει όπως φαίνεται Δυστυχώς  πολιτικές του Κέντρου και των Κομμάτων   που θυσιάζουν τα πάντα για μία στιγμιαία εντύπωση αλλά και την προτεραιότητα που θέτουν πάνω  απ΄ όλα για έλεγχο των Αυτοδιοικητικών θεσμών.-

Έτσι τουλάχιστον λοιπόν εμφανίζεται με κάθε ευκαιρία ο Περιφερειάρχης, πως όλα αυτός τα κάνει για πρώτη φορά:

-Δημόσια κτίρια χωρίς άδειες που φροντίζει να νομιμοποιήσει, ενώ όλο το άλλο      αυτοδιοικητικό πολιτικό προσωπικό… πετούσε αετό!

-Μελέτες που ανακαλύπτει ξεχασμένες στα συρτάρια και τα υπόγεια και τις υλοποιεί.            -Πρώτη φορά γίνονται αγροτικοί δρόμοι.

-Πρώτη φορά κόμβοι οδών.

– Πρώτη φορά σε πλήρη οργασμό ΕΣΠΑ, απορροφήσεις ίδιων πόρων. (Η αλήθεια των αριθμών και τα αποτελέσματα όμως λένε άλλα…)

– Και πρώτη φορά βέβαια Απολιγνιτοποίηση μοντέλο-κατά τον Περιφερειάρχη- για την οποία εξάγουμε και τεχνογνωσία…. Ζήλεψαν μάλλον τον αργό θάνατό μας στη Δυτ. Μακεδονία!

 

Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό.

 

Φυσιολογική στάση και αντίληψη από ένα πολιτικό παράγοντα,  που από το ασφαλές μοναχικό κυρίως πελατειακό (ή αλλιώς  ρουσφετολογικό) καταφύγιο της Βουλής βρέθηκε να ηγείται στον κορυφαίο Αυτοδιοικητικό θεσμό στη Δυτική Μακεδονία.

Αφορμή για τη γραφόμενη, έντονη είναι αλήθεια κριτική, ήταν η συζήτηση Επερώτησής μου που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 2-8-22.

Θέμα της Επερώτησης ήταν η πρόταση που έγινε από την Περ.Δυτ.Μακ. στο Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, για οδική ασφάλεια ύψους 25 εκ. περίπου. (περισσότερες λεπτομέρειες στο κείμενο της επερώτησης).

Και τι απάντησε ο Περιφερειάρχης κατά τη συζήτησή της Επερώτησης;

Πως πρώτη φορά γίνεται ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η πρόταση είναι μία κατάκτηση της Περιφερειακής Αρχής.

– Ο ολοκληρωμένος λοιπόν σχεδιασμός του κ. Κασαπίδη κατέληξε σε μία πρόταση που προβλέπει οδικά έργα: για Κοζάνη 9,5 εκατ. και τρεις επί πλέον κυκλικούς κόμβους, για Καστοριά 11,30 εκατ., τρεις κυκλικούς κόμβους στη Φλώρινα και  μηδέν (0) έργα στα Γρεβενά, τι κι΄αν οι κατολισθήσεις στο δρόμο του Σπηλαίου δίνουν και παίρνουν!

Αυτό θα πει ολοκληρωμένος σχεδιασμός και ισόρροπη ανάπτυξη κατά τον κ. Κασαπίδη και μάλιστα πρέπει να αισθανόμαστε υπερηφάνεια κατά δήλωσή του!

Δεν είπε όμως κουβέντα για δύο δρόμους της Φλώρινας, που αναφέρθηκαν ως παράδειγμα, οι οποίοι κάθε τόσο έχουν κατολισθήσεις: Άνω Υδρούσα- Νυμφαίο, Ακρίτας –Βίγλα, που προφανώς δεν είχε τι να πει. Αλλά και πάλι για πρώτη φορά, κατά τον ίδιο, γίνονται στη Φλώρινα κόμβοι (Μελίτης, Καυκάσου… ), όταν αυτοί έχουν διαμορφωθεί από το 2005.Πώς να το γνωρίζει άραγε…!

– Σε μία πρόταση που περιλαμβάνεται μόνο ένας Δήμος της Δυτικής Μακεδονίας κάτω των 20 χιλ. κατοίκων και οι υπόλοιποι οκτώ (8) έμειναν εκτός του προγράμματος, αφού ούτε το Υπουργείο λόγω μεγέθους δεν τους γνωστοποίησε την Πρόσκληση. Ούτε βέβαια ο εταίρος στην Αυτοδιοίκηση Β΄ βαθμού Περιφερειάρχης,  κατ΄ εξοχήν αρμόδιος για θέματα Ανάπτυξης, ασχολήθηκε  ποτέ μαζί τους  δηλώνοντας αναρμοδιότητα σε θέματα αναπτυξιακά των Δήμων!

Κατά τ΄ άλλα, έγινε ολοκληρωμένος για πρώτη φορά σχεδιασμός κατά τον Περιφερειάρχη.

Αλοίμονό  μας…!

 

*Για όσες όσους ενδιαφέρονται περισσότερο, μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο (κλικ εδώ) από τη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 2-8- 2022 και το κείμενο της Επερώτησης ( κλικ  εδώ ) που προκάλεσε τη συζήτηση, που δημοσιεύεται επίσης.

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

Περιφερειακός Σύμβουλος

Συνδυασμού « ΕΛΠΙΔΑ»

Read more...

Προχωράει η εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

 

Ταχ. Δ/νση

Τηλέφωνο

e-mail

 

:

:

:

ΖΕΠ                           

2461052624

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                

 

 

 

 

 

 

Θέμα:  Προχωράει η εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

            Μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Χατζηζήση Λάμπρου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε τον τρόπο Δημοπράτησης για την ανάθεση των μελετών των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης συνολικού ποσού 1.979.526,703€ (συμπερ/νου Φ.Π.Α 24 %) με τρόπο επιλογής της ανοιχτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.                                                        Σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Χατζηζήση η Δυτική Μακεδονία πρώτη σε Πανελλήνιο επίπεδο, προχωράει τη διαδικασία εκπόνησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και συνδράμει με τον τρόπο αυτό τα μέγιστα στην οργάνωση της κτηνοτροφίας και στην αειφορική αξιοποίηση της φύσης.                                                                                      Επίσης με την έναρξη της εκπόνησης του έργου διασφαλίζεται η δυνατότητα ενεργοποίησης των βοσκοτοπικών δικαιωμάτων ενίσχυσης και μετά την 1/1/24.                         Σκοπός της Σύμβασης είναι η σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίηση του, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης την κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.                               

Στόχος είναι η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με σύγχρονες τεχνολογίες προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους , η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητάς τους , η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους.

             

 

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Δρ. Λάμπρος Χατζηζήσης

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time