Δείτε τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 7/2/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γρεβενά   02-02-2023

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                            Αριθ. Πρωτ.:  - 1.434  -

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας &

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων &

Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                                                                                                       

Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1

                         51100 Γρεβενά

Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα

Τηλέφωνο     : 24623-50877

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                            

 

 

                                    Προς    1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών

 1. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών

                                                           

 

Πρόσκληση

 

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Αυτοτελές Τμήμα Αγροτικής - Τουριστικής Ανάπτυξης & Εμπορίου

Θέμα    1ο

Χαρακτηρισμός περιόδου αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2023 και καθορισμός χρήσης χώρων για την περίοδο αυτή

Πληροφορίες: Χατζησυμεωνίδης Παύλος

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    2ο

Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών  αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας

Θέμα    3ο

Πρόσληψη προσωπικού είκοσι δύο (22) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου: Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας

Θέμα    4ο

Κοπή τριών (3) δένδρων (τούγιες) στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου οικισμού Καληράχης της Κοινότητας Καληράχης, σύμφωνα με την 4/2020 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    5ο

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών - εσόδων 4ου τριμήνου έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα    6ο

Ανάκληση της αριθμ. 5/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Καθορισμός του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή”

Θέμα    7ο

Καθορισμός του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    8ο

Διάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Δήμου Γρεβενών (Α.Μ. 121/2018)

Θέμα    9ο

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 62/2018)

Θέμα  10ο

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου – 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 120/2018)

Θέμα  11ο

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση Διαβάσεων του Δήμου Γρεβενών” με χορήγηση οριακής προθεσμίας (Α.Μ. 31/2019)

Θέμα  12ο

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – Επισκευή Σχολικών Μονάδων και αύλειων χώρων (έτους 2022)”

Θέμα  13ο

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθερμίας” (Α.Μ. 41/2018)

Θέμα  14ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Σιδηρογέφυρας” (Α.Μ. 172/2006)

Θέμα  15ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Διαγραμμίσεις Δημοτικών Οδών (έτους 2019)” (Α.Μ. 70/2019)

Θέμα 16ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή – Συντήρηση πεζοδρομίων Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου (έτους 2019)” (Α.Μ. 16/2019)

Θέμα  17ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ασφαλτικών οπών (λακκουβών) οδοστρωμάτων βορείου τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 56/2019)

Θέμα  18ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ασφαλτικών οπών (λακκουβών) οδοστρωμάτων νοτίου τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 57/2019)

Θέμα 19ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Έργα τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών του Δήμου Γρεβενών (έτους 2019)” (Α.Μ. 59/2019)

Θέμα 20ο

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € (χωρίς ΦΠΑ), για το έτος 2023

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Θέμα 21ο

Επιστροφή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 1028, ΚΗΙ 1029, ΚΗΙ 1031, ΚΗΙ 1032 και ΚΗΙ 1033 επιβατικών οχημάτων στο Δήμο Γρεβενών

 

Ειδικά Θέματα

Θέμα 22ο

Έγκριση της αριθμ. 1/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων με θέμα: "Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2023 του Συνδέσμου Ύδρευσης  Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων καθώς και ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2023 στο Πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Συνδέσμου"

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

 1. Γρεβενών (για το 1ο θέμα)
 2. Καληράχης (για το 4ο θέμα)

 

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Φωτεινή Τζουβάρα

ΚΚΕ_ΓΡΕΒΕΝΑ_ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την τραγική υποστελέχωση του Νοσοκομείου Γρεβενών και των Κέντρων Υγείας-Περιφερειακών Ιατρείων

 

 

Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,

τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., http://www.kke.gr

Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Τραγική η υποστελέχωση του Νοσοκομείου Γρεβενών και των Κέντρων Υγείας-Περιφερειακών Ιατρείων της Π.Ε. Γρεβενών

Αισθήματα αγανάκτησης και αγωνίας έχουν οι κάτοικοι της Π.Ε. Γρεβενών για τα προβλήματα στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, που αναδείχθηκαν για άλλη μια φορά με τραγικό όμως τρόπο. Προβλήματα που ανέδειξε το ΚΚΕ και στη βουλή με σχετικές Ερωτήσεις (5470/27-5-2022, 6604/22-7-22), αλλά δυστυχώς έως και σήμερα δεν έχει υπάρξει αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αντίθετα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί αφού έχουν υπάρξει συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις προσωπικού.

Συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο συνεχίζουν να υπηρετούν 2 αναισθησιολόγοι, με αποτέλεσμα να αποτελεί ευτύχημα να εφημερεύει αναισθησιολόγος σε επείγον περιστατικό. Για 4 τμήματα, (παθολογική κλινική, εξωτερικά ιατρεία, ΤΕΠ, τμήμα covid) υπάρχουν διαθέσιμοι μόλις 3 παθολόγοι (2 μόνιμοι, 1 επικουρικός) και ένας ιδιώτης με «μπλοκάκι» στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Επίσης, λείπει εξειδικευμένο προσωπικό στο μικροβιολογικό εργαστήριο για να πραγματοποιούνται ειδικές εξετάσεις πχ. καλλιέργειες, το οποίο υπολειτουργεί με μόλις 2 μικροβιολόγους, ενώ στο ακτινολογικό υπάρχουν μόλις 2 ακτινολόγοι.

Επιπλέον υπάρχει σημαντική έλλειψη ειδικευόμενων γιατρών, καθώς λόγω των τεράστιων προβλημάτων δεν θα μπορούν να έχουν την αναγκαία εκπαίδευση.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα δύσκολα να βγαίνουν οι εφημερίες στην Παθολογική και γενικά οι γιατροί αναγκάζονται να κάνουν παραπάνω από τις προβλεπόμενες εφημερίες προκειμένου να «βγει» το πρόγραμμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ελλείψεις σε ιατρικό κυρίως προσωπικό και σε  ιατρικοτεχνολογικό - μηχανολογικό εξοπλισμό υπάρχουν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα (ΕΚΑΒ) λαμβάνοντας υπόψιν και το ανάγλυφο της Περιφερειακής Ενότητας με πολλά χωριά απομακρυσμένα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στο Δήμο Δεσκάτης (πάνω από 5000 κάτοικοι, 60 χλμ από Γρεβενά) το τελευταίο διάστημα το  Κέντρο Υγείας μένει χωρίς παιδίατρο εκτός των άλλων ελλείψεων σε προσωπικό και έχει προβλήματα με ασθενοφόρο.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των σοβαρών ελλείψεων είναι να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του πληθυσμού. Πολλοί εξαναγκάζονται να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα της υγείας και να ξαναπληρώνουν για υπηρεσίες, που όφειλε να παρέχει δωρεάν το κράτος. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των αντιλαϊκών πολιτικών όλων των κυβερνήσεων, που έχει ως αποτέλεσμα την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων.

Με όλα τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνησή ώστε:

- Να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις σε μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υγιειονομικό προσωπικό στο νοσοκομείο Γρεβενών και στις μονάδες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και να καλύπτονται έγκαιρα και με ασφάλεια όλες οι ανάγκες του πληθυσμού 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες τον χρόνο,

- Να μονιμοποιηθεί χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλο το επικουρικό και με όλων των ειδών  συμβάσεων προσωπικό και να δημιουργηθεί Τομέας ΕΚΑΒ στη Δεσκάτη.

                                                                                                   Ο Βουλευτής

                                                                                              Στολτίδης Λεωνίδας

Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Γρεβενών στηρίζει το δίκαιο αγώνα των Γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών για την υπεράσπιση της υγείας του λαού

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Γρεβενών  στηρίζει το δίκαιο αγώνα των Γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών για την υπεράσπιση της υγείας του λαού

 

Είναι ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Ως πότε θα ανεχόμαστε αυτή την άθλιά κατάσταση που έχουν περιέλθει τα δημόσια νοσοκομεία; Ως πότε θα ανεχόμαστε να μην υπάρχει ίχνος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας;

Χορτάσαμε υποσχέσεις και από την σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και από όλες τις προηγούμενες που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα. Η κατάσταση που ζούμε έχει την σφραγίδα όλων όσων με τα  νομοσχέδια που  ψήφισαν διαμόρφωσαν αυτή την τραγική πραγματικότητα. Ακόμα και η μαχητική με αυταπάρνηση στάση των υγειονομικών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει την κακή κατάσταση, όταν υπάρχουν  ελλείψεις σε προσωπικό, σε ιατρικό εξοπλισμό, όταν δεν ενισχύεται  το πρωτοβάθμιο επίπεδο υγείας και περίθαλψης, όταν στην Δυτική Μακεδονία δεν έχουμε τριτοβάθμιο νοσοκομείο για να έχει πρόσβαση όλος ο λαός σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας απόλυτα δημόσια και δωρεάν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στηρίζει, συμμετέχει και καλεί κάθε εργαζόμενο να δώσει το παρών στην κινητοποίηση που οργανώνουν οι γιατροί του νοσοκομείου Γρεβενών την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου. 11 π.μ. στην Κεντρική Πλατεία

Διεκδικούμε:

 • Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος Υγείας, προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
 • Κάλυψη με προσωπικό, με μόνιμη και σταθερή δουλειά, όλων των κενών θέσεων στα νοσοκομεία, τα ΚΥ και τα περιφερειακά ιατρεία  της ΠΕ Γρεβενών
 • Ενίσχυση του ΕΚΑΒ με προσωπικό, νέα και περισσότερα οχήματα.
 • Δημιουργία δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με την ανάπτυξη Κέντρων Υγείας  με ευθύνη του κράτους, σύμφωνα με την αναλογία σε προσωπικό και ειδικότητες που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες κατοίκων και εργαζομένων.
 • Δημιουργία Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου στη Δυτική Μακεδονία δημόσιο και δωρεάν, στελεχωμένο από όλες τις εξειδικεύσεις ιατρών και κλινικών. Με ΜΕΘ Παίδων, Νεογνών.
 • Να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση δωρεάν όλων των απαραίτητων φαρμάκων σε αυτούς που τα χρειάζονται.

ΤΟ ΔΣ

Ευχαριστήριο στους δωροθέτες

Γρεβενά, 31-01-2023

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στις 28-1-2023 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας της Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. Γρεβενών. Σε μια κατάμεστη αίθουσα, οι συνάδερφοι μηχανικοί είχαμε την δυνατότητα να ανταλλάξουμε ευχές για την νέα χρονιά και να διασκεδάσουμε απολαμβάνοντας εκλεκτούς μεζέδες και υπέροχη λαϊκή μουσική.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί συνάδερφοι ήταν οι τυχεροί της βραδιάς κερδίζοντας τα δώρα που αντιστοιχούσαν στα φλουριά.

 

Οι συνάδερφοι μηχανικοί ενημερώθηκαν για τα τρέχοντα θέματα της περιοχής μας και τις παρεμβάσεις και το έργο της ΝΕ ΤΕΕ Γρεβενών κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας, σχετικά με:

 • Τις ενημερωτικές ημερίδες για το ασφαλιστικό
 • Τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της μεταλιγνιτικής περιόδου και του ΣΔΑΜ
 • Την ανάδειξη της γεωστρατηγικής θέσης των Γρεβενών ως κόμβος μεγάλων οδών (Ε65, Εγνατία, Ιόνιος)
 • Το σχέδιο πόλης των Γρεβενών και την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης
 • Την ίδρυση επιχειρηματικού πάρκου στα Γρεβενά
 • Τις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται στην περιοχή μας μετά την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής της Ε65 που αφορούν σε βασικούς τομείς της οικονομίας.

 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους δωροθέτες που βοήθησαν με τον τρόπο τους στην επιτυχία της εκδήλωσης:

 • ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
 • ALFA WOOD GROUP Α.Ε.Β.Ε.
 • U Shop Δημάδης Κωνσταντίνος
 • ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕ
 • Γιάτσιος Ιωάννης

 

Τα μέλη της Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. Γρεβενών ευχόμαστε σε όλο τον τεχνικό κόσμο η χρονιά αυτή να είναι γεμάτη από επιτυχίες και πολλές όμορφες και δημιουργικές στιγμές.

 

 

 

Για την ΝΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Ο Πρόεδρος

 

Ντούνας Αλέκος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

Subscribe to this RSS feed
×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time